'Moet ik 'perfect' zijn als ouder?  Mag ik 'onvolmaakt' zijn als kind?'

Mindful Ouderschap

* Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek gaan we met u als mama en/of papa  op pad in de praktijk, in het bos of op een externe locatie (op afspraak).

* Aandacht- en inzichtmeditatie, ervaringsgerichte- en cognitief-gedragstherapeutische oefeningen en psycho-educatie (informatie) wisselen elkaar af. Met een werkboekje en audio bestand voor ouders kan je thuis verder oefenen.

* We gaan stapsgewijs en themagericht aan de slag. We leren nieuwsgierig kijken naar onszelf als ouder, naar ons kind(eren), onze partner, in dit moment, los van oordelen of interpretaties, ...

* We staan stil bij onze dagelijkse ervaringen en stress in onze opvoedingssituaties. We nemen onze lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens ... bij hectische momenten onder de loep.

* We ontdekken keuze vrijheid in het omgaan met onaangename situaties, gewoontepatronen en automatische stress reacties in relatie tot onze kinderen.

* We genieten van zelfzorg en zo ook zorg voor elkaar (kind, partner).

* De inhoud van de sessies is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde MBCT/MBSR-programma (Mindfulness-Based Cognitive Therapy Program en Mindfulness-Based Stress Reduction Program). Geïnspireerd door o.a. 'Mindful Opvoeden' (V. Vandaele en B. Tange), 'Mindful Ouderschap' (J. en M. Kabat-Zinn) en 'Mindful Parenting' (S. Bögels).

* Individueel- of ouderpaar: 8 sessies 1u15'

* Groep: 8 sessies van 2u (pauze en ruimte voor ontmoeting inbegrepen). Kleine groepjes van max. 8 deelnemers.


'Mindful opvoeden is bewust opvoeden vanuit je hart, vriendelijk en mild voor jezelf, je kind(eren) en je partner.'   

'Mindful opvoeden is NIET grenzeloos opvoeden.                     Structuur en voorspelbaarheid geven houvast aan elk kind. '