Mindfulness voor volwassenen

* Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek gaan we op pad in de praktijk, in het bos of op een andere locatie (op afspraak).  

* Aandacht- en inzichtmeditatie, ervaringsgerichte- en cognitief-gedrags-therapeutische oefeningen en psycho-educatie (informatie) wisselen elkaar af. Met een werkboekje en audio bestand kan je thuis verder oefenen.

* We gaan stapsgewijs en thema gericht op stap. We leren bewust, op een vriendelijke en nieuwsgierige manier aandacht geven aan wat we hier en nu ervaren bij onszelf en in onze omgeving (lichamelijke gewaarwordingen, gedachten, gevoelens, gewoontepatronen) en ontwikkelen mentale ruimte, vrijheid om te kiezen of we al dan niet handelen op dit moment.  We leren op een milde manier voor onszelf en anderen omgaan met stress situaties.   

* De inhoud van de sessies is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde MBCT/MBSR-programma (Mindfulness-Based Cognitive Therapy Program en Mindfulness-Based Stress Reduction Program), vorm gegeven door SeeTrue.

* Individueel: 8 sessies 1u15'

* Groep: 8 sessies 2u (pauze en ruimte voor ontmoeting inbegrepen). Kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers. 


'Keuze vrijheid ervaren in hoe we NU omgaan met onaangename situaties ... wat een rijkdom!'

'Opnieuw leren voelen en gewaarworden van ons lichaam, ... een bron van wijsheid en verstilling'