Tarieven  RIZIV-conventie eerstelijnspsychologie

Kennismakingsgesprek


gratis

Sessie kind 

1u

€11/sessie

€4 bij verhoogde tegemoetkoming

Sessie volwassene

1u15

€11/sessie

€4 bij verhoogde tegemoetkoming

Sessie (aanstaand) ouderpaar/koppel

1u30

€11/sessie

€4 bij verhoogde tegemoetkoming

Groepssessie volwassenen of ouder(s) of zwangeren

2u

Pauze inbegrepen, ruimte om elkaar te ont-moeten.

€2,5/sessie


Tarieven  buiten de conventie:  €65/individuele- of koppel sessie.   €35/groepssessie.   Werkboekje en audio bestand met meditaties inbegrepen. 

Ondernemingsnummer: BE 0840 924 672.  

Erkenningsnummer psychologencommissie: 7321103971    

Visum klinische psychologie, gezondheidsberoep: 328 411.  

RIZIV conventie Eerstelijnspsychologie: 7 03317 30 00