TARIEVEN

Erkenningsnummer RIZIV Eerstelijnspsycholoog: 7-03317-30-00 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 732103971 - Visum Klinisch Psycholoog FOD: 328411

Kennismakingsgesprek


gratis

Sessie kind 

1u

€11/sessie

€4 bij verhoogde tegemoetkoming

Sessie volwassene

1u15

€11/sessie

€4 bij verhoogde tegemoetkoming

Sessie (aanstaand) ouderpaar/koppel

1u30

€11/sessie

€4 bij verhoogde tegemoetkoming

Groepssessie kind, 

1u30

 

€2,5/sessie

Groepssessie volwassene

2u

Pauze inbegrepen, ruimte om elkaar te ont-moeten.

€2,5/sessie